HOMEPreduzeće za proizvodnju promet i usluge
adresa: Ugrinovački Put 16b, 11080 Zemun

 

dokumenta za preuzimanje

 

REFERENC LISTA

 

Stambeno - poslovni objekat
Beograd
grubi građevinski radovi, unutrašnje mašinsko malterisanje krečno-gipsanim malterom, spoljno mašinsko malterisanje cementno-krečnim malterom, izrada Si-Si fasade.
Stambeno - poslovni objekat
Beogradgrubi građevinski radoviPoslovni objekat
Altina
grubi građevinski radovi

Porodična kuća
Kalvarijagrubi građevinski radovi


Poslovni objekat
Zemungrubi građevinski radovi i izrada fasade


Sportska sala
Zemunkopmletni radovi

Stambeni objekat
Altinakopmletni radovi

Stambeni objekat
Zemunkopmletni radovi

Stambeni objekat
Zemun - Altinagrubi građevinski radovi

Stambeni objekat
Zemunkopmletni radovi


SPORT
 
tel: 011 / 2105 - 505 * fax: 011 / 2105 - 619 * e-mail: info@binor.rs