HOMEPreduzeće za proizvodnju promet i usluge
adresa: Ugrinovački Put 16b, 11080 Zemun

 

dokumenta za preuzimanje

 

BETONSKO GVOŽĐE

ISPORUKA PO SPECIFIKACIJI NARUČIOCA

Preduzeće "BINOR" ima u svom sastavu savremen armirački pogon sa mogućnošću isporuke oko 10t/dan obrađene armature po specifikaciji. Armirački pogon radi za poznatog kupca.

U svojoj armiračnici možemo obraditi sve profile betonskog gvožđa počev od osnovnih profila glatke armature (F6, F8, F10, F12, F14, F16) pa zaključno sa rebrastom armaturom (ČBRF28) i vršiti ispravljanje glatke armature zaključno sa (GAF16). Armiračnica takođe poseduje opremu za savijanje i pravljenje uzengija (ČBRF16) i savijanje glavne armature do (ČBRF28), kao i sečenje iste.

Osnovni načini obrade armature:

  1. ispravljena i sečena na meru
  2. obrađena glavna armatura i savijene uzengije
  3. kompletno uvezana armatura

Osnovna prednost mašinski ispravljene armature ogleda se u tome što ovakva armatura nema dodatnih zaostalih napona, koji se javljaju pri izvlačenju armature reduktorom ili kamionom. Mašinski obrađena armatura ima neuporedivo bolje mehaničke osobine od "ručno" obrađene.

Moguće je i donošenje armature na dodatno uslužno obrađivanje.

 

F8

Težina Kg/m
Površina preseka u cm2 za broj komada
mm
Glatko
Rebrasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
0,222
0,230
0,28
0,57
0,85
1,13
1,41
1,71
1,98
2,26
2,55
2,83
8
0,395
0,409
0,50
1,01
1,51
2,01
2,51
3,02
3,52
4,02
4,52
5,03
10
0,617
0,649
0,79
1,57
2,36
3,14
3,93
4,71
5,50
6,28
7,07
7,85
12
0,888
0,920
1,13
2,26
3,39
4,52
5,66
6,79
7,92
9,05
10,18
11,31
14
1,208
1,252
1,54
3,08
4,62
6,16
7,70
9,24
10,78
13,32
13,86
15,39
16
1,578
1,638
2,01
4,02
6,03
8,04
10,05
12,06
14,07
16,09
18,10
20,11
19
/
2,306
2,83
5,67
8,50
11,33
14,17
17,00
19,83
22,67
25,50
28,33
22
/
3,092
3,80
7,60
11,40
15,21
19,01
22,81
26,64
30,41
34,21
38,01

 

 

SPORT
 
tel: 011 / 2105 - 505 * fax: 011 / 2105 - 619 * e-mail: info@binor.rs